Seuralrk_logo.png

Länsi-Rajan Konkarit ry (LRK) on torniolainen jääpalloseura, joka on perustettu vuonna 1980. Seura on tehnyt juniorityötä perustamisvuodesta lähtien ja kasvattanut vuosien varrella useita huippu-urheilijoita sekä mahdollistanut kaikille halukkaille nuorille liikunnan harrastamisen.

Seuran tärkein työ on ollut ja on edelleen liikuttaa sekä kasvattaa nuoria harrastamaan aktiivista liikuntaa. Seuran tarjoama ohjattu liikuntakasvatus luo edellytykset elinikäiselle liikuntaharrastukselle ja terveille elämäntavoille. Tavoite on kasvattaa tasapainoisia ja toiset huomioon ottavia kansalaisia. Lisäksi haluamme säilyttää toiminnan maksut alhaisina, jotta kaikilla olisi mahdollisuus liikunnan harrastamiseen.

TOIMINTA-AJATUS

Länsi-Rajan Konkarit pyrkii toimimaan mahdollisimman monia lapsia ja nuoria urheilun pariin saavana toimijana. Seuran tärkein työ on liikuttaa sekä kasvattaa nuoria harrastamaan aktiivista liikuntaa. Seura pyrkii hyvään vuorovaikutukseen kotien ja koulujen kanssa.

Seuramme toiminnassa noudatamme seuramme arvoja, joita ovat Välittäminen, Ilo, Taito, Avoimuus ja Terveet Elämäntavat.

ARVOT

Seuramme kaiken toiminnan tulee olla avointa, rehellistä ja läpinäkyvää. Eri toimijoiden välisen yhteistyön perustana ovat rehellinen ja avoin vuorovaikutus sekä toistemme kunnioittaminen.

Seuramme tarkoituksena on luoda laadukas ja tavoitteellinen ympäristö lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. Yhteisten selkeiden toimintatapojen ja sääntöjen avulla mahdollistamme tavoitteidemme saavuttamisen.

Seuramme toiminnassa tulee näkyä määrätietoisuus ja tavoitteellisuus, jotka luovat laadukkaan ympäristön sekä huippu-urheiluun että harrastamiseen. Tiiviin yhteistyön tekeminen alueen muiden seurojen kanssa.